Miek Smilde
Miek Smilde

Miek Smilde schrijft, vraagt, luistert, kijkt en zingt. Ik ben auteur bij De Arbeiderspers, schrijf levensverhalen op verzoek van particulieren, begeleid spiegelbijeenkomsten en werk als ervaren beleidsadviseur voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. In opdracht van de NVvR verscheen in oktober 2023 het boek Het spiegelpaleis. Reflecties op de rechtspleging.

 

In september 2022 verscheen mijn tweede dichtbundel De Dingen.

 

In de roman Dorsmans dood staat de gewetensnood van een rechter centraal. Mijn debuutroman Gloria in excelsis Deo beschrijft de worsteling van een moeder met haar gehandicapte dochter en de gemankeerde herinnering daaraan van een oudere zus.

 

Klik op de rechterbalk voor meer informatie over mijn woorden en mijn werk.