Miek Smilde
Interviews

Interviews en reportages vormen het hart van mijn journalistieke werk. Oprechte belangstelling op gepaste afstand.