Miek Smilde
Luistert

In opdracht van particulieren schrijf ik levensverhalen. Op basis van persoonlijke gesprekken en egodocumenten documenteer ik het verhaal dat mensen zelf willen nalaten.